Coraz więcej krajów w Europie, w tym Polska korzysta w transportu intermodalnego (kombinowanego). Polega on na połączenie podczas transportu towarów kilku metod przewozu ładunków w celu jednej operacji transportowej. Całość transportu odbywa się z wykorzystaniem jednej naczepy lub kontenera. Spedycja Gdańsk pomaga w realizacji takiego procesu, przez staje się on łatwiejszy i szybszy dla przedsiębiorcy. Najczęściej w tego typu transporcie łączony jest przewóz drogowy ładunków z przewozem kolejowym. Aby taki sposób przewozu ładunków wydajnie funkcjonował, ważna jest odpowiednia infrastruktura, dobre zaplanowanie łańcucha logistycznego.

Zalety transportu kombinowanego

Rozbudowane infrastruktury terminali przeładunkowych umożliwiają sprawny rozładunek np. w porcie, przejście procedur celnych oraz załadunek towarów do auta lub pociągu. Skraca co cały proces operacji logistycznych, ale również przynosi oszczędności finansowe. Transport towarów drogą lądową, morską i lotniczą pozwala wykorzystać infrastrukturę transportową na całym świecie. Dzięki takim rozwiązaniem towary mogą szybko i bezpiecznie docierać z fabryk do magazynów, ulokowanych w różnych częściach świata. Spedycja intermodalna jest to rozwiązanie, które ma wpływ na poprawę stanu środowiska, jakość usług oferowanych przez firmy transportowe. Zaletą tego typu transportu jest oszczędność środków pieniężnych na ładunkach i rozładunkach ładunków. W porównaniu do tradycyjnego transportu drogowego transport intermodalny nie wymaga zatrudnienia dużej liczby pracowników, często jest problematyczne w tej branży. Towary docierają do odbiorców krótszym czasie, jest mniejsze ryzyko uszkodzenia towarów podczas transportu.

Zagrożenie transportu intermodalnego w Polsce

W Polsce transport intermodalny rozwija się coraz szybciej, w dużej mierzy dzięki wsparciu płynącemu z Unii Europejskiej, które dba o zmianę standardów ekonomicznych i ekologicznych w logistyce. W Polsce tego typu transport jest istotny dla globalnej gospodarki, ponieważ nasz kraj znajduje się na przecięciu dróg handlowych, prowadzących do krajów Europy Wschodniej. Rozwój tego rodzaju transportu zależy od regulacji prawnych wspierających tę technologię. Należy inwestować w nowoczesne terminalne transportu intermodalnego wyposażone w systemy informatyczne, odpowiednie ceny za dostęp do takich terminali. W Polsce dostępna jest mała ilość terminali transportu intermodalnego przy węzłach transportu kolejowego. Polska jest krajem, gdzie infrastruktura kolejowa utrzymywana jest za opłat za przejazd wagonów towarowych, tego typu opłaty nie są wystarczające na potrzebne remonty, które zmieniłyby organizacje transportu kolejowego w Polsce.